GIẤY TRÌNH BÁO MẤT THẺ ABTC

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu GIẤY TRÌNH BÁO MẤT THẺ ABTC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A 
GIẤY TRÌNH BÁO MẤT THẺ ABTC (1) 
Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 
1- Họ tên…………………………………………………………………………….…………….………...…… 2- Nam, nữ…………….………... 
3- Sinh ngày………….. tháng…………. năm………………tại…........................................................................................................................... 
4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn)………………..……………đường phố………………………...…… 
phường (xã, thị trấn)……..……..…………quận (huyện, thị xã)……………………tỉnh (thành phố) …………………………......... 
5-Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/ cơ quan………………………………………………………………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
6- Tôi đã được Cục QLXNC cấp thẻ ABTC số……………………………… Giá trị đến ngày………/………./…………………. 
Thẻ ABTC này đã bị mất tại……………………………………………………………..…………ngày….………./…...…/…………….…… 
Lý do mất………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
Những vấn đề khác cần trình báo thêm (nếu có)…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
Đề nghị Cục QLXNC hủy giá trị sử dụng thẻ ABTC số………………………………….…… của tôi. 
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận  
Trưởng Công an phường, xã xác nhận 
người có tên trên đã trình báo việc mất thẻ 
tại Công an phường,xã……………………...............................…
Ngày………….. tháng…………..năm……………… 
(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Làm tại…………….............…… ngày………/………/…...   
Người trình báo (2) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: (1) Mẫu này dùng khi bị mất thẻ ABTC ở trong nước. Trường hợp bị mất thẻ ở nước ngoài thì dùng 
 mẫu X07 đăng tải trên trên trang web: www.vnimm.gov.vn
 (2) Kê khai 02 bản và trực tiếp nộp hoặc gửi 01 bản đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an. 

File đính kèm:

  • docTrinh-bao-mat-the-ABTC-o-trong-nuoc.doc