Tờ khai đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1338 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ khai đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 01/ĐK-iHTKK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
TỜ KHAI
Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet
Kính gửi: Cơ quan thuế........................................................................
Tên người nộp thuế: ..............................................................................
Mã số thuế:.............................................................................................
Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ các điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:
1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày….. tháng..... năm.....
3. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau: Số seria chứng thư số: .................................................................................... Tên tổ chức chứng thực chữ kỹ số công cộng: ..............................................
.........................................................................................................................
Địa chỉ thư điện tử:..........................................................................................
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan./.
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

File đính kèm:

  • docxto-khai-dang-ky-nop-ho-so-ke-khai-thue-qua-mang-internet.docx