Quyết định V/v Tạm đình chỉ công việc

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định V/v Tạm đình chỉ công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(TÊN DOANH NGHIỆP)
----------
Số: 	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------
, ngày  tháng  năm 
QUYẾT ĐỊNH
V/v. Tạm đình chỉ công việc Ông / Bà:	
- Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nội quy lao động của . (Tên doanh nghiệp);
- Căn cứ Hợp đồng lao động số  giữa người lao động và . (Tên doanh nghiệp);
- Căn cứ buổi thỏa thuận về vụ việc vi phạm với người lao động ngày 	 tháng  năm 
Và để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên:
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Tạm đình chỉ công việc
Tạm đình chỉ công việc đối với Ông / Bà: 	
Đơn vị đang làm: 	
Vị trí công việc :	
Thời hạn tạm đình chỉ công việc kể từ ngày 	 tháng 	 năm 	 đến hết ngày 	 tháng 	 năm 	
Được tạm ứng 50% tiền lương: Tổng số ngày hoặc tháng, tổng số tiền 	 đồng.
Điều 2: Lý do tạm đình chỉ công việc
Ông / Bà	 đã có hành vi	
Hành vi này vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động giữa hai bên, vi phạm cam kết của Ông / Bà với . (Tên doanh nghiệp), vi phạm pháp luật về lao động.
Ông / Bà 	 có dấu hiệu sử dụng phương tiện tài sản, thông tin,... của . (Tên doanh nghiệp) để trục lợi cho cá nhân và nhiều dấu hiệu sai phạm khác cần phải tiếp tục xác minh.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 	 tháng 	 năm 	, được công bố công khai và giao trực tiếp cho Ông / Bà: 	
Cùng việc công bố quyết định này, công ty tiến hành kiểm tra, thu giữ tài sản, phương tiện mà Hộ đang giao cho Ông / Bà	 sử dụng, nhằm phục vụ cho việc điều tra, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của . (Tên doanh nghiệp);.
Ông/ bà  (tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) của . (Tên doanh nghiệp) chịu trách nhiệm với quyết định này.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docquyet_dinh_vv_tam_dinh_chi_cong_viec.doc
Biểu Mẫu liên quan