Phiếu yêu cầu thay đổi chữ ký bên mua bảo hiểm

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1095 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu yêu cầu thay đổi chữ ký bên mua bảo hiểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu PS8: PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI CHỮ KÝ BÊN MUA BẢO HIỂM
Số Hợp đồng bảo hiểm:
Họ tên Bên mua bảo hiểm:	Ngày tháng năm sinh:
Số chứng minh nhân dân:	Ngày cấp:	Nơi cấp: Địa chỉ liên lạc hiện tại:
Điện thoại:	Nhà riêng:	Cơ quan:	Di động:
Họ tên Người được bảo hiểm chính:	Ngày tháng năm sinh:
Tôi, Bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nêu trên đề nghị đăng ký lại chữ ký sau đây.
Chữ ký đã đăng ký trước đây:
Chữ ký đăng ký mới:
Chữ ký thứ nhất:
Chữ ký thứ hai:
Tôi/chúng tôi cam kết chữ ký đăng ký trên là do chính tôi, Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người được bảo hiểm bổ sung ký sau khi đã ý thức rõ tính chất quan trọng của chữ ký trong việc giao dịch bảo hiểm.
Chữ ký Bên mua bảo hiểm: HoÏ tên Bên mua bảo hiểm:
Ngày yêu cầu:
Phần dành cho Tư vấn tài chính/Nhân viên thu phí:
Phần dành cho Bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng:
Ngày nhận Phiếu yêu cầu:
Đóng dấu ngày nhận của văn phòng:
Họ tên:
Phòng kinh doanh:
Số điện thoại:
Họ tên NV DVKH:

File đính kèm:

  • docxMAUPS8.docx