Mẫu Thống kê các thửa đất - Mẫu số 08b/ĐK

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thống kê các thửa đất - Mẫu số 08b/ĐK, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 08b/ĐK
Đơn vị báo cáo: ....
.
-------
THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT
(Kèm theo báo cáo rà soát hiện trạng quản lý sử dụng đất số  ngày .. tháng .. năm ..)
Số tờ bản đồ
Số thửa đất
Diện tích (m2)
Mục đích sử dụng
Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác đang sử dụng (nếu có)
Nguồn gốc sử dụng
Tài sản gắn liền với đất (ghi loại tài sản, diện tích XD, số tầng, kết cấu, đặc điểm khác)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của tổ chức và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng thửa đất;
Cột 5: ghi tên người đang sử dụng do thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở; 
Cột 6: ghi rõ hình thức “Thuê đất” hoặc “Mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở,...”.
Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì ghi diện tích có cây và loại cây chủ yếu
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện của tổ chức sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

File đính kèm:

  • docmau_thong_ke_cac_thua_dat_mau_so_08bdk.doc