Đơn khiếu nại về việc bị lấn chiếm đất

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2534 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Đơn khiếu nại về việc bị lấn chiếm đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
.........ngày......tháng.......năm...........
ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT
 Kính gửi : UBND Xã................Huyện...............Tỉnh.................
ôi tên là ........................................... Sinh năm.......................................................................................
Địa chỉ :...................................................................................................................................................
Xin trình bày sự việc như sau:
Ngày ....... tháng.......năm......... tôi được cấp GCNQSDĐ số..................................................................
tại thửa............. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông (bà)....................................
theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày...... tháng......năm............ thì thửa....................................
của tôi còn lại.................m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì thửa ..................... có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ....... của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị bà ( ông ), ngụ tại số......... đường........ấp.......xã........huyện.......tỉnh, là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm.
Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã.........Huyện..............Tỉnh......................................... xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa........................... là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi.
Tôi gửi kèm theo đơn GCNQSDĐ số...........................ngày.....tháng........năm.................. Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.
Kính đơn

File đính kèm:

  • docxDon_Khieu-Nai_Ve_Viec_Lan_Chiem_Dat.docx