Mẫu Sổ nhật ký mua hàng - Mẫu số S03a3-DN

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Sổ nhật ký mua hàng - Mẫu số S03a3-DN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị:
Địa chỉ:..
Mẫu số S03a3-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ nhật ký mua hàng
Năm...
Ngày, tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Tài khoản ghi Nợ
Phải trả người bán
 (ghi Có)
Số hiệu
Ngày tháng
Hàng hoá
Nguyên liệu,
vật liệu
Tài khoản khác
Số hiệu
Số tiền
A
B
C
D
1
2
E
3
4
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau
 - Sổ này có . trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 
 - Ngày mở sổ:
Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_so_nhat_ky_mua_hang_mau_so_s03a3_dn.docx
Biểu Mẫu liên quan