Mẫu Thông báo Về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: ..
 , ngày  tháng  năm  
THÔNG BÁO
Về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố 
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp: 	
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: ../../.. Nơi cấp: 	
Thông báo về việc hủy mẫu con dấu như sau:
1. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):
- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: 	
- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: 	
2. Hình thức mẫu con dấu:
Mẫu con dấu
Ghi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)
3. Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày .... tháng ... năm ...
Đề nghị Quý Phòng công bố việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1
______________________
1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_viec_huy_mau_con_dau_cua_doanh_nghiepchi_nh.docx