Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2736 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 07/MBNSHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY CAM KẾT 1
Chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở
	Kính gửi: ........................................................................... 2
Tôi tên: ...................................................................................... Sinh năm: ..........................
Chứng minh nhân dân số: ................................................... do: ...........................................
cấp ngày: .................................................... tháng ............................. năm ..........................
Địa chỉ thường trú tại: .............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Và Vợ (Chồng) tên................................................................. Sinh năm: ............................
Chứng minh nhân dân số: ................................................... do: ...........................................
cấp ngày: .................................................... tháng ............................. năm ..........................
Địa chỉ thường trú tại: .............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nay chúng tôi cam kết chưa từng được Nhà nước giải quyết các chính sách về nhà ở, đất ở như sau: 
Được cấp nhà ở, nhà tình nghĩa
Được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. 
Được giao đất không phải trả tiền đền bù cho người sử dụng đất. 
Được hỗ trợ nhà ở, đất ở theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định 64/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1998 về giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 về hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở.
Chúng tôi cam kết lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 	..................... ngày ........... tháng ......... năm 200........
	PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) 3 	Người cam kết
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
_______________________
Mẫu nàyđược ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó
Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi người cam kết thường trú xác nhận về chữ ký của người cam kết

File đính kèm:

  • docdoangia_Giay_Cam_Ket.doc