Biểu mẫu Bảng tổng hợp đánh giá công việc

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Bảng tổng hợp đánh giá công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Tháng/201	Chức danh:	Bộ phận
Stt
Họ tên
Mã số
Trọng số / Tiêu chuẩn đánh giá/Điểm đánh giá (1-5)
Điểm cộng
Điểm TB
Xếp hạng
2.5
2
1.5
2
1
0.5
0.5
Chỉ tiêu 1
Chỉ tiêu 2
Chỉ tiêu 3
Thái độ
Sự phối hợp
Nội quy
Khác
Điểm trung bình = (điểm đánh giá * trọng số + ..+ điểm cộng ) / 10 (số lượng tiêu chí tuỳ thuộc vào từng chức danh, số liệu trọng số mang tính minh hoạ)
Ngày tháng năm 201
Người lập
Quản lý nhân sự
Quản lý
Giám đốc

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bang_tong_hop_danh_gia_cong_viec.doc
Biểu Mẫu liên quan