Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn)

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)
Kính gửi: ..........................................................
1. Tên chủ đầu tư:  ............................................................................................................
- Số chứng minh thư: .....................................Ngày cấp: .................................................
- Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................
- Số điện thoại: .................................................................................................................
2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................
- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................
3. Nội dung xin phép xây dựng: .......................................................................................
- Diện tích xây dựng tầng một .........................m2 ..........................................................
- Tổng diện tích sàn ......................... m2 .........................................................................
- Chiều cao công trình .......................m; số tầng  ............................................................
4. Cam kết:
Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 ...... Ngày ..... tháng .... năm ....
 Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdnhaonongthon.doc