Biểu mẫu Biên bản xác nhận giờ ca máy thi công

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 5189 | Lượt tải: 2Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Biên bản xác nhận giờ ca máy thi công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN GIỜ CA MÁY THI CÔNG
Căn cứ hợp đồng thuê máy xúc số../HĐTM ký ngày..//.giữa công ty  với.
..
Hôm nay, ngày.thángnăm..
Tạichúng tôi gồm:
BÊN A: .
- Ông .	Chức vụ: ..
- Ông .	Chức vụ: .
BÊN B: ..
- Ông (bà):	 Chức vụ:  
Hai bên đã tiến hành nghiệm thu, xác nhận giờ máy thi công theo thực tế để xác định giá trị thanh toán hợp đồng, cụ thể như sau:
I. GIÁ TRỊ HỢ ĐỒNG:
STT
LOẠI MÁY
ĐVT
KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN
ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG
(VNĐ)
THÀNH TIỀN
(VNĐ)
GHI CHÚ
1
Máy xúc đào bánh lốp gầu 0,18m3
Giờ
300.000
Cộng trước thuế
Thuế VAT (10%)
CỘNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
II. CHẤT LƯỢNG: Đảm bảo theo yêu cầu của bên A.
III. KẾT LUẬN: Hai bên đồng ý nghiệm thu số giờ máy trên làm cơ sở để thanh toán
 Hai bên thống nhất lập biên bản nghiệm thu xác định giá trị thanh toán của Hợp đồng số../HĐTM ký ngày.tháng..năm..
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bien_ban_xac_nhan_gio_ca_may_thi_cong.doc