Mẫu Phiếu đề xuất nhu cầu tuyển dụng

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 402 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Phiếu đề xuất nhu cầu tuyển dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ
CÔNG CỘNG
TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐỀ XUẤT NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Hình thức Hợp đồng lao động
1. Lý do đề xuất
Khối lượng công việc đơn vị:
Thực trạng nhân lực đơn vị:
2. Thông tin vị trí cần tuyển
Chức danh vị trí:
Số lượng:
Giới tính:
Tuổi:
Ngày cần nhân sự:
Trình độ học vấn:
o Cao đẳng
o Đại học
o Sau Đại học (cụ thể):
Chuyên ngành được đào tạo:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN:
3. Yêu cầu
1. Trình độ Ngoại ngữ:
2. Trình độ Tin học:
3. Kinh nghiệm làm việc:
4. Chứng chỉ cần có:
4. Thông tin khác (nếu có)
Ngày / /
Hiệu trưởng
Ngày / /
Phòng Tổ chức cán bộ
Ngày / /
Trưởng đơn vị yêu cầu

File đính kèm:

  • docxmau_phieu_de_xuat_nhu_cau_tuyen_dung.docx
Biểu Mẫu liên quan