Biên bản về việc vi phạm kỷ luật - Trường đại học luật TP HCM

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản về việc vi phạm kỷ luật - Trường đại học luật TP HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HOC LUẬT TP.HCM	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN 
Về việc vi phạm kỷ luật
Vào lúc , ngày tháng năm , tại	
- Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản	
Họ tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản	
Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:
Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:	
Diễn biến của vụ việc xảy ra:	
Thiệt hại về vật chất:	
Tang vật (nếu có):	
Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có)	
Biên bản này được lập thành 2 bản. Một bản do người lập biên bản giữ, một bản do người bị lập biên bản giữ.
 Người lập biên bản 	 Người chứng kiến Lãnh đạo đơn vị	Người bị lập biên bản
 (ký ghi rõ họ tên)	 (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docbien_ban_ve_viec_vi_pham_ky_luat_truong_dai_hoc_luat_tp_hcm.doc
Biểu Mẫu liên quan