Bảng tự nhận xét của cán bộ

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng tự nhận xét của cán bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG TỰ NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ
Họ tên người tự nhân xét: .. Bộ phận: .
Năm sinh:  MSNV: 
Chức danh đang đảm nhiệm: ..
1. Tự đánh giá công việc:
Stt
Tiêu chuẩn đánh giá
Mức đánh giá
Ghi chú
Yếu
TB
Khá
Giỏi
X.sắc
1
Khối lượng công việc
2
Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật
3
Năng lực lãnh đạo, quản lý
4
Sự phối hợp
5
Thái độ
6
Nghiệp vụ chuyên môn
7
Phầm chất cá nhân
Tổng công
Trung bình: B = A/C	Đánh giá mức: 
Ưu điểm:
..
 ..
 ..
..
Nhược điểm
..
 ..
 ..
..
Ngày . Tháng . Năm .
Người tự đánh giá

File đính kèm:

  • docxbang_tu_nhan_xet_cua_can_bo.docx
Biểu Mẫu liên quan