Bảng mô tả công việc trưởng phòng nhập khẩu

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng mô tả công việc trưởng phòng nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG NHẬP KHẨU
Bộ phận
Phòng tiếp thị
Chức danh
Trưởng phòng nhập khẩu
Mã công việc
NK-TP
Cán bộ quản lý trực tiếp
Giám đốc
Nhiệm vụ, quyền hạn:
Phân công, bố trí nhân sự trong đơn vị.
Từ chối tiếp nhận, trả về công ty những nhân sự không đạt tiêu chuẩn công việc.
Duyệt danh sách CBNV thuộc đơn vị tham dự các khoá đào tạo do công ty tổ chức.
Trả nhân sự không đáp ứng yêu cầu công việc về PNS để bố trí việc khác hoặc cho nghỉ việc.
Đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức của đơn vị khi phát hiện không phù hợp với yêu cầu trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị.
Đề xuất tuyển dụng bổ sung khi thiếu lao động định biên và gia hạn hợp đồng cho CBNV đã hết hạn hợp đồng còn có nhu cầu sử dụng.
Đề xuất điều chuyển về công ty khi dư thừa cán bộ đại học tại đơn vị.
Đề xuất chấm dứt hợp đồng lao động, buộc thôi việc nhân viên vi phạm kỷ luật nặng.
Đề xuất trang bị phương tiện làm việc cho nhân viên mới theo yêu c6àu công tác trong bảng mô tả công việc đã được duyệt.
Thu thập và xử lý thông tin; xử lý hoặc chỉ đạo xử lý các thông tin thu thập được.
Giao dịch với đối tác trong quá trình triển khai.
Kiểm tra và trình duyệt các phương án mua hàng,
Kiểm tra và duyệt các hợp đồng theo ủy quyền của GĐ (nếu có)
Lập hoặc kiểm tra và trình các báo cáo tới hạn (nếu có),
Tìm kiếm thông tin qua khách hàng, Internet
Thông tin nghiệp vụ (bằng điện thọai, e-mail hoặc văn bản) tới các đơn vị khác,
Ký duyệt các hồ sơ chứng từ liên quan theo chức năng nhiệm vụ (Văn bản hợp đồng, Xác nhận e-mail được duyệt, Phiếu nhập kho, Phiếu bàn giao chứng từ v.v)
Hội họp hoặc tiếp khách (nếu có)
Báo cáo phân tích diễn biến giá nguyên liệu, hóa chất, phụ tùng định kỳ
Kiểm tra, đôn đốc và thông tin dự kiến hàng về trong tuần kế tiếp.
Lập kế họach nhập khẩu.
Báo cáo tình hình nhập khẩu.
Yêu cầu:
Trình độ chuyên môn: Đại học hoặc trên đại học, ưu tiên được đào tạo về nghiệp vụ Ngoại Thương hoặc kỹ thuật công nghệ; 
Kiến thức:
Hiểu biết về Nghiệp vụ Ngọai thương,
Hiểu biết về quy trình cơ bản của công nghệ; các nguyên liệu và sản phẩm ngành công nghệ,
Ngọai ngữ (Tiếng Anh): cao cấp
Vi tính văn phòng: Sử dụng thành thạo phục vụ cho công việc,
Hoạch định công việc trong đơn vị
Phân công, uỷ thác công việc cho CBNV
Đào tạo và hướng dẫn công việc.
Đào tạo cán bộ kế cận.
Kỹ năng giao tiếp.
Trung thực
Năng động, nhạy bén.
Tầm nhìn rộng.
Có khả năng đàm phán tốt.

File đính kèm:

  • docbang_mo_ta_cong_viec_truong_phong_nhap_khau.doc
Biểu Mẫu liên quan