Bản khai thay đổi tên miền thay đổi máy chủ DNS chuyển giao (cho cá nhân )

doc4 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản khai thay đổi tên miền thay đổi máy chủ DNS chuyển giao (cho cá nhân ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nơi nhận:
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-7300 8888 ext …… / ……
Fax: +84-4-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website: www.fptdata.vn; 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: 68 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại +84-8-7300 8888
Fax: +84-8-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website: www.fptdata.vn; 
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN
Thay đổi máy chủ DNS chuyển giao
( Cho cá nhân )
1. Tên miền:
2. Máy chủ DNS chuyển giao 
Tên DNS Primary :	
Địa chỉ IP :	
Tên DNS Secondary : 	
Địa chỉ IP : 	
Tên DNS Secondary : 	
Địa chỉ IP : 	
3. Thông tin về chủ thể:
	Họ tên / tuổi / giới tính:
 Số CMTND:
 	Địa chỉ liên hệ:
	Số điện thoại:
	Email (bắt buộc):
 Tên Cơ quan, nơi làm việc: 
	Địa chỉ cơ quan, nơi làm việc:
 ...................................................................................................
	…………………………………………………………………
4. Địa chỉ thanh toán:
 Tên tổ chức (người) chịu trách nhiệm thanh toán:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email liên hệ thanh toán (bắt buộc):
 	....................................................................................................
 .....................................................................................................
5. Mục đích sử dụng tên miền
 .....................................................................................................
 ..............................	
Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện:
1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax,...về Nhà đăng ký tên miền. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Nhà đăng ký tên miền không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền.
3. Tự chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị quản lý máy chủ DNS chuyển giao để xóa bỏ các khai báo trên máy chủ DNS cũ và thiết lập khai báo trên máy chủ DNS của đơn vị mới.
, ngày tháng năm 
Họ tên, chữ ký của chủ thể sử dụng tên miền 
Nơi nhận:
Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Tòa nhà Etown2, tầng trệt, khu G6, 364 Cộng Hòa, P13, Q.TB
Điện thoại : (84-08) - 73008888
Fax : (84-08) - 62971197
Email : websg@fpt.net
Website : 
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN
Thay đổi máy chủ DNS chuyển giao
(Cho cá nhân )
1. Tên miền:
 …………………………………………………………………
2. Máy chủ DNS chuyển giao 
Tên DNS Primary :	
Địa chỉ IP :	
Tên DNS Secondary : 	
Địa chỉ IP : 	
Tên DNS Secondary : 	
Địa chỉ IP : 	
3. Thông tin về chủ thể:
	Họ tên / tuổi / giới tính:
 Số CMTND:
 	Địa chỉ liên hệ:
	Số điện thoại:
	Email (bắt buộc):
 Tên Cơ quan, nơi làm việc: 
	Địa chỉ cơ quan, nơi làm việc:
 ...................................................................................................
	…………………………………………………………………
Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện:
1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax,...về FPT FTI. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ FPT FTI không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền.
3. Tự chịu trách nhiệm liên hệ với các đơn vị quản lý máy chủ DNS chuyển giao để xóa bỏ các khai báo trên máy chủ DNS cũ và thiết lập khai báo trên máy chủ DNS của đơn vị mới.
, ngày tháng năm 
Họ tên, chữ ký của chủ thể sử dụng tên miền 
Nơi nhận:
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-7300 8888 ext …… / ……
Fax: +84-4-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website: www.fptdata.vn; 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT
Địa chỉ: 68 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại +84-8-7300 8888
Fax: +84-8-73008889
Email: web-info@fpt.net
Website: www.fptdata.vn; 
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN
Thay đổi thông tin liên hệ
 (Cho cá nhân)
1. Tên miền
 …………………………………………………………………..
2. Thông tin về chủ thể
	Họ tên / tuổi / giới tính:
 Số CMTND:
 	Địa chỉ liên hệ:
	Số điện thoại:
	Email (bắt buộc):
 Tên Cơ quan, nơi làm việc: 
	Địa chỉ cơ quan, nơi làm việc:
 ...................................................................................................
	…………………………………………………………………
3. Địa chỉ thanh toán
Tên tổ chức (người) chịu trách nhiệm thanh toán:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email liên hệ thanh toán (bắt buộc):
 	...............................................................................................................
 ...............................................................................................................
4. Mục đích sử dụng tên miền
 .................................................................................................................
 ..............................	
Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện:
1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax,...về FPT Telecom. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ FPT Telecom không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền.
, ngày … tháng … năm 200… 
Họ tên, chữ ký của chủ thể sử dụng tên miền 
Nơi nhận:
Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Tòa nhà Etown2, tầng trệt, khu G6, 364 Cộng Hòa, P13, Q.TB
Điện thoại : (84-08) - 73008888
Fax : (84-08) - 62971197
Email : websg@fpt.net
Website : 
BẢN KHAI THAY ĐỔI TÊN MIỀN
Thay đổi thông tin liên hệ
 (Cho cá nhân)
1. Tên miền:
 …………………………………………………………………..
2. Thông tin về chủ thể:
	Họ tên / tuổi / giới tính:
 Số CMTND:
 	Địa chỉ liên hệ:
	Số điện thoại:
	Email (bắt buộc):
 Tên Cơ quan, nơi làm việc: 
	Địa chỉ cơ quan, nơi làm việc:
 ...................................................................................................
	…………………………………………………………………
Chủ thể sử dụng tên miền cam kết thực hiện:
1. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.
2. Nộp đầy đủ "Bản khai thay đổi tên miền" mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax,...về FPT FTI. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ FPT FTI không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền.
, ngày tháng năm 
Họ tên, chữ ký của chủ thể sử dụng tên miền 

File đính kèm:

  • docBK-thay-doi-DNS-TTLH-1.doc
Biểu Mẫu liên quan