Tờ khai chứng minh nhân dân

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tờ khai chứng minh nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu CM4
1. TỈNH/THÀNH PHỐ
----------
TỜ KHAI
CHỨNG MINH NHÂN DÂN
3. Số…………........
2 ..........................
Ảnh 3 x 4
5. Họ tên (1)....................................................... Nam/nữ..................................................
6. Tên gọi khác:..................................................................................................................
7. Sinh ngày:……/……/……tại........................................................................................
8. Nguyên quán: ................................................................................................................
9. Nơi ĐKHK thường trú:..................................................................................................
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 11.Dân tộc:................................. 12. Tôn giáo:.............................. 13.Trình độ học vấn:......................................
14. Họ tên cha:.......................................................................................................................................................
15. Họ tên mẹ:........................................................................................................................................................
16. Họ tên vợ, chồng:.............................................................................................................................................
17. Chứng minh nhân dân cũ số.....................................cấp ngày......................... nơi cấp....................................
18. Dấu vết riêng và dị hình:..................................................................................................................................
Ngón trỏ
trái
Ngón trỏ
phải
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
……, ngày…….tháng…….năm 20..
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
(1)Viết chữ in hoa đủ dấu.

File đính kèm:

  • docxTo-khai-chung-minh-nhan-dan.docx
Biểu Mẫu liên quan