Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 16/06/2015 | Lượt xem: 825 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Mẫu số 11/2013/TT-LLTP
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
SỔ
LƯU TRỮ HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Quyển số:	
Mở sổ: ngày	tháng	năm	
Khoá sổ: ngày	tháng	 năm	
STT
Ngày lập LLTP
Họ và tên
Mã số LLTP
Quốc tịch
Giới tính
Người lập hồ sơ LLTP
Ghi chú
Công dân Việt Nam
Người 
nước ngoài
Không có thông tin
Nam
Nữ
Không có thông tin
Trang….

File đính kèm:

  • doc11-2013-TT-LLTP.doc