Giấy bảo lãnh người Việt ở nước ngoài

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1922 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy bảo lãnh người Việt ở nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu N20
GIẤY BẢO LÃNH
Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài):
* Họ tên: ……………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh: ………………………….. Nam: ÿ Nữ: ÿ
Nơi sinh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú hiện nay: ……………………………………………………
……………………………………………Số điện thoại…………………..
Số giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ số hộ chiếu: ………………………
Cơ quan cấp: ………………………………….….. ngày cấp: ….…………..
(bản sao kèm theo)
* Với người đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền thêm:
- Tên Hội đoàn: ………………………………………………………………….
- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: ……………………………………….
Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài): ………………
 ……………………………………………………………………………..
Họ tên khác (nếu có): ………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh: ……………………………….. Nam: ÿ Nữ: ÿ
Nơi sinh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú hiện nay: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Số hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài: ……………………….…..
Cơ quan cấp: …………………………………. ngày cấp: ……………………
Những vấn đề cần trình bày thêm (nếu có): …………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
	Làm tại……………………, ngày……….tháng………năm……………	
	Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên

File đính kèm:

  • docnguoivieonuocngoai.doc
Biểu Mẫu liên quan