Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                …..ngày….tháng….năm…….
ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC
SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
                                Kính gửi:..........................................................................
Tên tôi là:...........................................................................................................
CMND số:....................................... cấp ngày……………tại................................
Hiện đang công tác tại:.........................................................................................
Hộ khẩu nơi thường trú:.......................................................................................
Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:
Tại căn nhà số:...................................................................................................
(Ghi rõ địa chỉ, kể cả số tầng)
Phường (xã):......................................................................................................
Quận (huyện):....................................................................................................
Thành phố (tỉnh):...............................................................................................
Theo hợp đồng số:…………………….ngày.........................................................
Cấp nhà ghi trong hợp đồng:...............................................................................
Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:................................................................
Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:.....................................................................
Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:...........................................................................
Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:.................................................
           Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội đồng bán nhà ở và....................................................................................................................
......................................................................................................................
           Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.
           Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở và hứa sẽ tạo điều kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.
                                                                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docHD-xin-mua-nha-o-thuoc-SH-nha-nuoc.doc
Biểu Mẫu liên quan