Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

docx4 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1216 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: …… Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Ảnh màu (4 x 6 cm)
1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): .................................................. 2) Tên gọi khác:.........................................................................................
3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): .....................
4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh .............................
5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh .............................
6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: ..................................................
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ..................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
9) Nơi ở hiện nay: ..............................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: .............................................................................
11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: .................................................
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: .....................................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
13) Công việc chính được giao: .........................................................................................
14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: ............................ Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……,
Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: ……
15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):...................... 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:................................................................................
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:................................. (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)	(chuyên viên cao cấp, chuyên viên
chính, chuyên viên, cán sự,........)
15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ....................................................
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......)	(Trình độ A, B, C,.......)
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ....................................................................
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)
18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.........
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ..........................................................................
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)
20) Sở trường công tác: ......................................................................................................
21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: ........................................................
(Hình thức cao nhất, năm nào)	(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao
nhất, năm nào)
23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:……
24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: ....................................
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)
25) Số chứng minh nhân dân: ....................................................... Ngày cấp: …/…/……
26) Số sổ BHXH: ...............................................................................................................
Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
Tên trường
Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Từ tháng, năm - đến tháng, năm
Hình thức đào tạo
Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
…/……-…/……
Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............
Tóm tắt quá trình công tác
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......
Đặc điểm lịch sử bản thân:
- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ........)?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Quan hệ gia đình
a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột
Mối quan hệ
Họ và tên
Năm sinh
Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)
a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột
Mối quan hệ
Họ và tên
Năm sinh
Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)
Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức
Tháng/năm
Mã ngạch/bậc
Hệ số lương
Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
………………. Ngày… tháng… năm ……
Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật (Ký tên, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxSYLL-CB-CC.docx
Biểu Mẫu liên quan