Quyết định trả tự do cho bị cáo

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1478 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định trả tự do cho bị cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 05đ: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
__________________________________________________________
Toà án........................... (1)
Số:...../...../HSST-QĐ (2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 .........., ngày.... tháng..... năm...... 
QUYẾT ĐỊNH 
TRẢ TỰ DO CHO BỊ CÁO
TOÀ ÁN...................................
Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:	..................................................................... 
Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người):.......................................	 
Các Hội thẩm: (3).............................................................................................	 
Căn cứ vào Điều 199 và Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Căn cứ vào biên bản nghị án ngày..... tháng..... năm..... của Hội đồng xét xử sơ thẩm;
Xét thấy (4)........................................................................................................	
QUYẾT ĐỊNH:
1. Trả tự do ngay tại phiên toà cho bị cáo sau đây đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác: (ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp) 
Bị Toà án.......................................................................................................	
Xét xử về tội (các tội)....................................................................................	
Theo điểm (các điểm)..... khoản (các khoản)..... Điều (các điều)..... của Bộ luật hình sự.
Và quyết định xử phạt: (5)	
2. Trại tạm giam.......................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Trại tạm giam..............;
- VKS.............................;
- Bị cáo.................................;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05đ:
(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định trả tự do cho bị cáo (ví dụ: Số 155/2004/HSST-QĐ).
(3) Nếu là Toà án nhân dân thì ghi Các Hội thẩm nhân dân; nếu là Toà án quân sự thì ghi Các Hội thẩm quân nhân.
(4) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự thì ghi theo trường hợp đó (ví dụ: Xét thấy bị cáo bị xử phạt tù, nhưng được hưởng án treo).
(5) Nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự thì ghi “Được Toà án...” và dòng tiếp theo ghi: “Tuyên bố...” (ví dụ: Tuyên bố không phạm tội).

File đính kèm:

  • docquyetdinhtratudochobicao.doc