Phiếu nhận Đồ án môn học

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu nhận Đồ án môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	BỘ CÔNG THƯƠNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
KĐT 08
PHIẾU NHẬN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Tên đồ án:Điều khiển LED trang trí..
Họ tên sinh viên: 
Đoàn Long Nhật...Mã số sv:06043201 Lớp: DHDT2B1..
Nguyễn Huỳnh Nam.Mã số sv:06045051 Lớp: DHDT2B1.
Nội dung đề tài: 	
Ứng dụng vi xử lý và mạch điện tử trong thết kế và điều khiển LED trang trí
..
..
..
..
Hướng phát triển của đề tài : 
Điều khiển LED chớp tắt theo tiếng nhạc..
..
..
..
Giáo viên hướng dẫn: Trương Năng Toàn.
Ngày nhận đề tài: 02/03/2009
Ngày hoàn thành: 
Điểm đề nghị: .
Khoa Công Nghệ Điện Tử
Tp.HCM, ngày tháng năm 2009
Giáo viên hướng dẫn

File đính kèm:

  • docphieu_nhan_do_an_mon_hoc.doc
Biểu Mẫu liên quan