Biểu mẫu Tóm tắt lý lịch sinh viên thực tập

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Tóm tắt lý lịch sinh viên thực tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
TÓM TẮT LÝ LỊCH
SINH VIÊN THỰC TẬP
Họ và tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Quê quán:	
Trú quán:	
Hiện nay là sinh viên lớp:	khóa	thuộc khoa	
Trường Đại học Bách Khoa
Thực tập tại:	
Thời gian từ ngày:	Đến ngày:	
Dân tộc:	Tôn giáo:	
Thành phần gia đình:	
Thành phần bản thân:	
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh :	
Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam :	
Ngày chính thức:	
Khen thưởng:	
Kỷ luật:	
Tình hình sức khỏe :	
QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Họ tên cha:	 Năm sinh:	
Nghề nghiệp:	 Nơi cư trú:	
Họ tên mẹ :	 Năm sinh:	
Nghề nghiệp :	 Nơi cư trú:	
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC
...............................	
........................	
......................	
............................................
	 TL. HIỆU TRƯỞNG	Ngày..........tháng..........năm..........
 Phòng Công tác Sinh viên 	Người khai ký tên

File đính kèm:

  • docbieu_mau_tom_tat_ly_lich_sinh_vien_thuc_tap.doc