Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI LIỆU
Kính gởi: 	Ban Giám đốc Công ty
	Lãnh đạo cấp trên
Người đề nghị : Bộ phận : ..
Tên tài liệu mới : .
Mã số tài liệu:.ngày ban hànhlần ban hành:.
Lý do đề nghị việc thay đổi:..
..
..
Nay đề nghị thay đổi với nội dung như sau: 
Stt
Trang, Chương, Mục đề nghị thay đổi
Nội dung đề nghị thay đổi
Ý kiến
Chấp thuận
Không chấp thuận
Nơi nhận:
Ngày ..tháng.năm 20
Ông/Bà:
..
...
Người đề xuất ký tên
Họ và tên:.
Phần ý kiến của Lãnh đạo cấp trên
Không đồng ý:
(Vui lòng thông báo cho người đề nghị biết)
Đồng ý: 
Người được chỉ định soạn thảo là:
..
TP Hà Nội, Ngày ..tháng.năm 20
Lãnh đạo ký tên
Họ và tên:.
Phần dành cho người soạn thảo
Người soạn thảo thực hiện theo hướng dẫn công việc soạn thảo tài liệu (tham khảo thêm Thủ tục kiểm soát tài liệu).
Ý kiến của người soạn thảo tài liệu:
Sau khi soạn thảo xong, người soạn thảo liên hệ Phòng HCNS để xác định số của tài liệu cho phù hợp trước khi ký và chuyển cho Trưởng bộ phận ký và phần xem xét.
Ghi chú:
TP Hà Nội, Ngày ..tháng.năm 20
Sau khi ký tên xong, người soạn thảo chuyển tài liệu đã được ký vào ô soạn thảo, ô xem xét kèm phiếu đề xuất này cho Phòng HCNS làm Thủ tục phê duyệt và phân phối
Người soạn thảo ký tên
Họ và tên:.
Phần dành cho Phòng HCNS (trách nhiệm kiểm soát tài liệu của Công ty)
Nhận xét:
TP Hà Nội, Ngày ..tháng.năm 200
1. Phù hợp về hình thức tài liệu:
Có phù hợp Không phù hợp
2. Phù hợp về tính hệ thống:
Có phù hợp Không phù hợp
TP Hành chánh – Nhân sự
Họ và tên:.
Ghi chú: Nếu không phù hợp, Phòng HCNS chuyển tài liệu lại cho bộ phận soạn thảo chỉnh sửa lại, nếu phù hợp thì chuyển tài liệu cùng với phiếu này lên Ban Giám đốc phê duyệt. Sau đó phân phối tài liệu và lưu phiếu đề nghị.

File đính kèm:

  • docphieu_de_nghi_thay_doi_tai_lieu.doc
Biểu Mẫu liên quan