Mô tả công việc trưởng phòng maketing

docx3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mô tả công việc trưởng phòng maketing, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG MAKETING
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
a) Xác lập ngân sách và xây dựng chiến lược:
Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR
Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR
Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing
Phân phối các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt
b) Nghiên cứu và đánh giá thị trường:
Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị. 
Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả.
c) Quản lý & đào tạo nhân viên:
Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý
Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành muc tiêu công ty đề ra.
d) Những công việc khác:
Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao.
Báo cáo kết quả công việc theo quy định
Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động tiếp thị thuộc Phòng Phát triển Kinh doanh, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực theo chức năng của Bộ phận tiếp thị:
Tổ chức truyền đạt cho nhân viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tiếp thị 
Hoạch định các kế hoạch, chương trình, dự án hoạt động trong phạm vi tiếp thị. 
Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPI) của nhân viên trực thuộc.
Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.
Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. 
Quản lý tài sản và các nguồn lực được giao.
Xây dựng và triển khai hệ thống kế họach, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ.
Xây dựng và quản lý ngân sách tiếp thị họat động (năm, quý, tháng).
Thiết lập cơ chế hội họp, trao đổi thông tin nội bộ
Lập các kế hoạch và báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Phát triển Kinh Doanh.
Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ phận Tiếp thị (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc và các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ). 
Tham gia các cuộc họp và các khóa huấn luyện của Nhóm, Phòng, Công ty theo yêu cầu.
2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing, kinh tế, Quản trị kinh doanh 
Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm quản lý trong lĩnh vực maketing online và offline, nghiên cứu thị trường, có kiến thức IT là một lợi thế.
Xây dựng quy trình, chính sách hoạt động, KPIs của phòng Maketing và huấn luyện đội ngũ.
Thực hiện phân tích đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng để tham mưu cho BGĐ
Kỹ năng trình bày tốt.
Các công việc khác được giao bởi BGĐ

File đính kèm:

  • docxmo_ta_cong_viec_truong_phong_maketing.docx
Biểu Mẫu liên quan