Mẫu Thông báo Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: ..
 , ngày  tháng  năm  
THÔNG BÁO
Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố 
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 	
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 	
Ngày cấp: ../../.. Nơi cấp: 	
Sau khi rà soát, kiểm tra đối chiếu và bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp xác nhận (đánh dấu X vào phần kết quả phù hợp với kết quả kiểm tra của doanh nghiệp):
I. Thông tin đăng ký doanh nghiệp là đầy đủ, chính xác 
□
II. Thông tin đăng ký doanh nghiệp còn thiếu 
□
III. Thông tin đăng ký doanh nghiệp chưa thống nhất giữa nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc khác so với thông tin hiện tại của doanh nghiệp đã thay đổi nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký
□
Doanh nghiệp cập nhật chính xác những thông tin còn thiếu tại Mục II:
Thông tin đăng ký kinh doanh
Thông tin đăng ký thuế
1. Đối với doanh nghiệp:
.....................................................................
1. Đối với doanh nghiệp:
.....................................................................
2. Các chi nhánh:
.....................................................................
2. Các chi nhánh:
.....................................................................
3. Các văn phòng đại diện:
.....................................................................
3. Các văn phòng đại diện:
.....................................................................
Doanh nghiệp cam kết:
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 31, 32 Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh gửi Thông báo rà soát (chỉ kê khai mục này nếu đánh dấu vào mục III ở trên).
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1
______________________
1 Người đại diện theo pháp luật ký trực tiếp vào phần này.

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_viec_phan_hoi_ket_qua_ra_soat_thong_tin_dan.docx
Biểu Mẫu liên quan