Mẫu Thông báo Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: ..
 , ngày  tháng  năm  
THÔNG BÁO
Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố 
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 	
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: ../../.. Nơi cấp: 	
Thông báo về việc lập chi nhánh/ văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:
1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): 	
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ....	
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):	
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:
Điện thoại (nếu có):	Fax (nếu có): 	
Email (nếu có): 	Website (nếu có): 	
3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: 
Ngày cấp: ../../.. Nơi cấp: 	
4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): 	
b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): 	
5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): 	Giới tính: 	
Sinh ngày: ../../..Dân tộc: 	 Quốc tịch: 	
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 
□ Chứng minh nhân dân	□ Căn cước công dân 
□ Hộ chiếu	□ Loại khác (ghi rõ):	 
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 	
Ngày cấp: ../../..Nơi cấp: 	Ngày hết hạn (nếu có):../../	..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 	
Xã/Phường/Thị trấn: 	
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 	
Tỉnh/Thành phố: 	
Quốc gia: 	
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 	
Xã/Phường/Thị trấn: 	
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 	
Tỉnh/Thành phố: 	
Quốc gia: 	
Điện thoại (nếu có):	Fax (nếu có): 	
Email (nếu có): 	Website (nếu có): 	
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1
______________________
1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

File đính kèm:

  • docxmau_ve_viec_lap_chi_nhanh_van_phong_dai_dien_o_nuoc_ngoai.docx