Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch covid-19

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu khai báo mất việc làm, tạm dừng lao động do ảnh hưởng của dịch covid-19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU KHAI BÁO MẤT VIỆC LÀM, TẠM DỪNG LAO ĐỘNG
DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
1. Họ và tên:.... 2. Năm sinh:  3. Giới tính
4. Nơi ở hiện tại:	
5. Công việc đã làm trước khi mất việc làm, tạm dừng lao động:
a) Công việc: 	
b) Loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã ký kết (Đánh dấu X vào 01 ô tương ứng)
HĐLĐ không xác định thời hạn Không có HĐLĐ
HĐLĐ có xác định thời hạn Tự làm
c) Nơi làm việc: 	
d) Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (nếu có): tháng
Đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Không đủ điều kiện hưởng TCTN; Lý do: 	
6. Thời điểm mất việc làm, tạm dừng lao động do dịch Covid-19:  /  / 2020
7. Lý do mất việc làm, tạm dừng lao động (đánh dấu X vào 01 ô tương ứng)
 Chấm dứt Hợp đồng lao động 	Khác
 Tạm hoãn HĐLĐ/ Nghỉ không lương
	.., Ngày  tháng  năm 
	Người lao động
	(Ký, ghi rõ họ tên)
Đối tượng kê khai:
1. Người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp
2. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
3. Người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm (Lao động tự làm hoạc lao động không có ký kết hợp đồng với người sử dụng lao động)

File đính kèm:

  • docxmau_khai_bao_mat_viec_lam_tam_dung_lao_dong_do_anh_huong_cua.docx
Biểu Mẫu liên quan