Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Chức danh: ...............................Bộ phận: ..................................
Stt
Tiêu chuẩn đánh giá
Trọng số
Tổng điểm
1-5
Tổng cộng
Diễn giải
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tổng công
C = 10
B =
Điểm cộng: D; A = ( B + D ) / C
2. Mức đánh giá:
Stt
Mức điểm
Kết luận
Mức thưởng năng suất
1
A> 4.5
Xuất sắc
140 %
2
4.5 >= A > 4
Giỏi
120 %
3
4 >= A > 3.25
Khá
100 %
4
3.25 >= A > 2.5
Trung bình
80 %
5
A <2.5
Yếu
60 %
Bảng tiêu chí đánh giá này được áp dụng kể từ ......./....../2018.
Bảng tiêu chí phải được giải thích, chuyển cho nhân viên xác nhận trước khi thực hiện.
Quản lý trực tiếp
Quản lý 
Phòng NS
Giám đốc 
Tôi đã đọc và hiểu hoàn toàn bản đánh giá này!
Ngày tháng năm 2018
Stt
Họ tên
Mã số
Bộ phận
Ký tên

File đính kèm:

  • docmau_bang_tieu_chuan_danh_gia_cong_viec.doc
Biểu Mẫu liên quan