Mẫu Giấy xác nhận lương (Chuẩn và mới nhất)

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Giấy xác nhận lương (Chuẩn và mới nhất), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o
GIẤY XÁC NHẬN
Họ và tên:........................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Số CMND:.......................................................................................................................................
Hiện đang làm việc tại:...................................................................................................................
Địa chỉ công ty:...............................................................................................................................
Điện thoại:.......................................................................................................................................
Bộ phận:................................................................... Chức vụ:........................................................
Hợp đồng lao động : o Thời vụ	o Thời hạn 1 năm	o Thời hạn 2 năm
o Thời hạn 3 năm	o Không xác định thời hạn	o Khác Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......
Ngày vào làm việc: 20/09/......
Mức lương chính: ......................VNĐ/ tháng	Trước thuế o	Sau thuế o
Thu nhập khác	VNĐ/ tháng
Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng
Hà Nội, ngày	tháng	năm 	
Xác nhận của công ty	Ký và ghi rõ họ tên
Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác
1/1

File đính kèm:

  • docxmau_giay_xac_nhan_luong_chuan_va_moi_nhat.docx
Biểu Mẫu liên quan