Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2464 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp
Tên Đơn vị cấp trên......
Tên tổ chức/ cá nhân đứng đơn:......
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------
Số:	/............
V/v: xin xuất khẩu/nhập khẩu giống
LN
Tên tỉnh, T/P, ngày	tháng	năm
200...
Kính gửi : Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số…..ngày….. và Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 5/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005, …….(Tên tổ chức.../cá nhân).......... làm đơn đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống cây lâm nghiệp sau đây:
Tên loài cây:
Tên khoa học:
Tên Việt Nam:
Số lượng:
Hạt giống/lô giống: ........... kg
Cây giống/dòng vô tính: .........số cây/dòng vô tính
Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):
Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:
Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống:	từ ngày .......tháng...... năm 200...
Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện.......
trưởng đơn vị/cá nhân
Nơi gửi:	(chữ ký và con dấu nếu có)
Như trên;
Sở NN&PTNT tỉnh…. (để xác nhận, nếu là tổ chức cá nhân ở địa phương);
Lưu.

File đính kèm:

  • docxxixuatnhapgiongcay.docx
Biểu Mẫu liên quan