Mẫu Bản mô tả công việc dành cho cán bộ quản lý

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Bản mô tả công việc dành cho cán bộ quản lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biểu đồ các mối quan hệ trong công việc
Chức danh
Mối quan hệ cấp trên
.
Mối quan hệ nội bộ
.
Mối quan hệ cấp dưới
..
Mối quan hệ bên ngoài
..
TT
Khoản mục công việc – Phạm vi trách nhiệm
Mức độ
(1, 2, 3, 4)
Đánh giá
Tổng
Ngày...../.... /20....
Người được giao việc
Giám đốc NL-HT
(Kiểm soát)
Ban TGĐ/Quản lý trực tiếp
(Duyệt)
Giải thích thuật ngữ:
Mức độ 1: Người được giao việc phải đưa ra ý kiến đối với cấp trên về những sự việc liên quan mà không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Mức độ 2: Người được giao việc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và chỉ được thực hiện công việc hoặc đưa ra quyết định cuối cùng khi được sự đồng ý của cấp trên.
Mức độ 3: Người được giao việc được phép đưa ra quyết định cuối cùng về một vấn đề và chỉ cần báo cáo với cấp trên ngay sau khi đã có kết quả của quyết định đó. (và phải chịu trách nhiệm về kết quả của quyết định đó)
Mức độ 4: Người được giao việc được phép đưa ra quyết định cuối cùng về một vấn đề và không cần báo cáo với cấp trên ngay sau khi đã có kết quả của quyết định đó. Chỉ phải báo cáo khi nào có yêu cầu của cấp trên (và phải chịu trách nhiệm về kết quả của QĐ đó).

File đính kèm:

  • docmau_ban_mo_ta_cong_viec_danh_cho_can_bo_quan_ly.doc
Biểu Mẫu liên quan