Giấy xác nhận sinh viên

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Giấy xác nhận sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
Họ và tên sinh viên:…………………………………………………....................
Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính: Nam Nữ 
CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: ........................
Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): ...............
Tên trường: ......................................
Ngành học:………………………………………………………………………...
Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): ...........................
Khoá:……………………...Loại hình đào tạo: .................................
Lớp:……………………….Số hiệu SV:…………………………………………..
Viện:………………………………………………………………………….......
Ngày nhập học:…../…../….…. Thời gian ra trường (tháng/năm):….../……/……
(Thời gian học tại trường: ………….. tháng)
- Số tiền học phí hàng tháng:............................đồng.
 Thuộc diện:
- Không miễn giảm
- Giảm học phí
- Miễn học phí
Thuộc đối tượng:
- Mồ côi
- Không mồ côi
- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ...........................................không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
- Số tài khoản của nhà trường :……………………….., tại ngân hàng……………
 Hà Nội , ngày ……… tháng ……… năm 201…
 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docGiay_xac_nhan_vay_von_moi.doc