Đơn xin xác nhận thông tin

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1307 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin xác nhận thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN THÔNG TIN
Kính gửi: Ban Giám hiệu ...........................................................................................
Tôi tên: ...................................................... Ngày sinh: ....../....../...........
Quê quán (Ghi rõ xã/phường,huyện/quận, tỉnh/thành phố): .....................................................
....................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................
Điện thoại liên hệ: .....................................................................................................................
Trong kỳ thi tuyển sinh vào trường:..............................................................................................
Em đã đạt được số điểm thi:......................................................................................................
Hiện là sinh viên năm thứ: ........... MSSV:............................. Ngành:................................... Khoa:.................................................. Bậc đào tạo:...................................................................
Hệ đào tạo: ................................................................................................................................
Trong thời gian học tập tại trường: ....................................................................... Em không đang trong thời gian bị kỷ luật của nhà trường.
Lý do xin xác nhận thông tin: ...................................................................................................
Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, em xin chân thành cảm ơn.
XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU	Ngày………tháng………năm…….
Kính đơn

File đính kèm:

  • docxdon_xin_xac_nhan_thong_tin.docx
Biểu Mẫu liên quan