Đơn xin xác nhận thi lại tốt nghiệp

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin xác nhận thi lại tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
	Kính gửi:	- UBND xã 	
	- BGH Trường:	
Em tên là:	
Sinh ngày: 	
Quê quán:	
Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá thi ngày …… tháng …… năm 20……
Tại hội đồng coi thi:	
Kết quả: Hỏng
Nay em làm đơn này kính đề nghị:
BGH trường xác nhận cho em không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.
UBND xã xác nhận cho em không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lí do: Để bổ túc hồ sơ dự thi tốt nghiệp BTTHPT năm học 2010-2011.
Kính mong sự quan tâm của qúy cấp. Em xin chân thành cảm ơn!
	…………………,ngày …..tháng…. năm 20…
	NGƯỜI VIẾT ĐƠN
	(Ký,ghi rõ họ tên)
UBND xã:……………………	BGH Trường:……………………………………….

File đính kèm:

  • docdon-xinthi-lai-tnghiep.doc
Biểu Mẫu liên quan