Đơn xin nhập học lớp 6

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin nhập học lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS - THPT .....................	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—¶–
Nơi dán ảnh 3x4
Số đơn: .......
ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 20… – 20…
Kính gửi Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT .................
Em tên là:............................................................................... Nam, Nữ:............................................................
Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP):...............................Dân tộc:..............................................................
Hiện ngụ tại số:.................................. Đường:........................... Phường:.................. Quận:..............................
Hộ khẩu thường trú:............................................................... Điện thoại:..........................................................
Họ và tên cha:....................................................................................................................................................
Nghề nghiệp:.......................................................................... Điện thoại:..........................................................
Họ và tên mẹ:.....................................................................................................................................................
Nghề nghiệp:.......................................................................... Điện thoại:.......................................................... Đã học lớp 5 tại trường tiểu học............................................ Quận/Huyện:...................... TP/TP:.................... KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…
Điểm kiểm tra cuối năm
Xếp loại cả năm
Học chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng Việt
Toán
Tổng cộng
Học lực
Hạnh kiểm
Có
Không
Ở trường:	□
Ở trung tâm:	□
Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường TRUNG HỌC THCS-THPT........................................................
Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường
Ngày ..... tháng ... năm 20…
Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)	Học sinh ký tên
Họ và tên ................................	Họ và tên .........................
PHÒNG GD&ĐT ....................	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS ...........	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hừa Ngài, ngày tháng năm 20…
ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 8
Kính gửi: Ban giám hiệu trường PTDTBT THCS ....................
1. Họ và tên học sinh:.....................................................Nam/Nữ :.............. Dân tộc...........
2. Ngày tháng năm sinh :...../..../........... Nơi sinh : Quận/Huyện................Tỉnh/TP............
3. Là học sinh lớp :............ (20… – 20…)	- Học sinh giỏi	- Học sinh tiên tiến 4. Tại trường:.................................................... Quận/Huyện................Tỉnh/TP............
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................
6. Họ và tên bố:......................................... Nghề nghiệp:..........................
Số ĐT ...................................... Di động :.........................................
7. Họ và tên mẹ:......................................... Nghề nghiệp:..........................
Phần cam kết: Gia đình tôi đưa cháu đến trường để xin được nhập học. Thấy nhà trường cho biết là đã xét xong chế độ bán trú, nộp về phòng GD&ĐT Mường Chà vào trưa ngày 15/8/2011. Biết được điều đó, gia đình tôi quyết tâm cho cháu học ở đây, gia đình sẽ tự túc kinh phí để lo cho cháu học tập, không đòi hỏi chế độ học sinh bán trú mà Nhà nước cấp cho các em sau này. Chỉ mong nhà trường tạo điều kiện về chỗ ở, yên tâm học tập.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, tôi xin cam kết chấp hành tốt mọi quy định của nhà trường, có trách nhiệm kết hợp với nhà trường cùng chăm sóc giáo dục, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHA MẸ HỌC SINH
(Ký, ghi rõ họ tên, quan hệ với học sinh)

File đính kèm:

  • docxDon_Xin_Nhap_Hoc.docx