Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Kính gửi: Phòng Quản trị Nhân sự
	Tôi tên: …………..................................................., sinh ngày:…………….........
	Quê quán: ………………………………..........................................…...................
	Hiện đang công tác tại :….............……………. thuộc .......................................
	Chức danh/Chức vụ:……………………………….............................................
	Mã số ngạch: …………......................................................................................
	Loại hợp đồng (Biên chế, HĐ trong BC, Hợp đồng, HĐ theo NĐ 68): .…………
	Lý do xin cấp lại thẻ: ...............................................................................................
.……………………………………………………………………………………………
Kính mong Phòng Quản trị Nhân sự xem xét và chấp thuận nhằm giúp cho tôi thuận lợi trong công tác. 
 Xin chân thành cảm ơn!
 .............., ngày tháng năm
PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
KÍNH ĐƠN
Ghi chú: 
Ảnh 3x4
Lệ phí khi làm thẻ( liên hệ: P.CTSV-HS)

File đính kèm:

  • docDon-cap-lai-the-cong-chuc.doc