Đơn đề xuất tăng lương (theo công ty cổ phần dịch vụ)

pdf2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề xuất tăng lương (theo công ty cổ phần dịch vụ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
CÔNG TY CP DỊCH VỤ 
. 
Địa chỉ:  
Điện thoại : . 
Website: . 
Email: .. 
ĐƠN ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG 
Kính gửi: Ban Giám đốc 
Đề nghị Ban Giám Đốc xem xét tăng lương cho công nhân viên như sau: 
Stt Họ tên 
MS nhân 
viên 
Bộ phận 
Mức đang 
hưởng 
Mức đề xuất Thời gian tăng Lý do 
1 
Ý kiến Giám đốc: 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................................................. 
Giám đốc 
Ngày . tháng ... năm  
Người đề xuất 

File đính kèm:

  • pdfdon_de_xuat_tang_luong_theo_cong_ty_co_phan_dich_vu.pdf
Biểu Mẫu liên quan