Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

docx2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 975 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................................, ngày ...... tháng ..... năm ...........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN
Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang
Tôi tên là: .........................................................................................................................
Sinh năm .............................
Địa chỉ thường trú số:................................ , đường ..............................................................
tổ: ................... khóm (ấp): ........................................ xã (phường):..................................
huyện (thị, TP):................................................................................. tỉnh An Giang.
Chứng minh nhân dân số: .................................... cấp ngày .............................................
nơi cấp: .................................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ....................................... năm tốt nghiệp: .................
tại trường: ........................................................................................................................
Đã công tác trong ngành Y, YHCT	từ ngày: ............. tháng ............... năm ..............
đến ngày: ........ tháng ....... năm .................
Tại: .....................................................................................................................................
Đã có thời gian thực hành chuyên môn: .........................................................
.................................... từ ngày: ..................... tháng ......... năm ................................
đến ngày: ............. tháng ........... năm ................
Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, các quy chế chuyên môn về y, dược hiện hành, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.
Kính đề nghị giám đốc Sở Y tế An Giang cấp cho tôi chứng chỉ hành nghề:
................................................................................................................................................
Loại hình hành nghề: ..........................................................................................................
Người viết đơn

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_chung_chi_hanh_nghe_y_y_hoc_co_truyen_tu_nhan_0073.docx
Biểu Mẫu liên quan