Đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU SỐ 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
…….., ngày … tháng … năm ….
ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
(Chuyển hưởng trong trường hợp trước khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp)    
Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……….
Tên tôi là: ..................................................................... sinh ngày ......./........./...................... 
Số CMND ................................................................  Ngày cấp ............../.........../.............
Nơi cấp................................................................................................................................. 
Hiện cư trú tại: ..................................................................................................................... 
Số Sổ bảo hiểm xã hội: ......................................................................................................... 
Hiện nay, tôi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, nhưng vì lý do …………………………………. tôi xin đề nghị quý Trung tâm chuyển để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ........................................................................................................... để làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

File đính kèm:

  • docDon-DN-chuyen-huong-BHTN.doc
Biểu Mẫu liên quan