Đánh giá khóa học

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 983 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đánh giá khóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁNH GIÁ KHểA HỌC
Kiến thức/kỹ năng học:
Ngày đào tạo:
Giảng viờn:	
Cảm ơn cỏc Anh/Chị đó tham gia khúa đào tạo. 
Để giỳp chỳng tụi đỏnh giỏ tớnh hiệu quả của buổi đào tạo. Anh/Chị vui lũng điền đầy đủ thụng tin vào phiếu này 
Những thụng tin Anh/Chị đỏnh giỏ sẽ được giữ bớ mật và được sử dụng để nõng cao chất lượng và cỏch thức tổ chức cho cỏc buổi đào tạo tiếp theo.
Đỏnh dấu (ệ) vào ụ thớch hợp
Khụng đạt
Đạt
Khỏ
Tốt
Xuất sắc
 I. NỘI DUNG KHểA HỌC
Nội dung cú tớnh chớnh xỏc cao, rừ ràng, dễ hiểu
ă
ă
ă
ă
ă
Nội dung hữu ớch và cần thiết với học viờn
ă
ă
ă
ă
ă
Khối lượng kiến thức phự hợp với thời lượng của khúa học
ă
ă
ă
ă
ă
Kiến thức phự hợp với trỡnh độ của học viờn
ă
ă
ă
ă
ă
Gúp ý: 	
 II. GIẢNG VIấN/NGƯỜI TRèNH BÀY
Kiến thức của giảng viờn về lĩnh vực giảng dạy
ă
ă
ă
ă
ă
Phương phỏp giảng dạy
ă
ă
ă
ă
ă
Giảng viờn giải đỏp được những thắc mắc của học viờn
ă
ă
ă
ă
ă
Gúp ý: 	
 III. SỰ CHUẨN BỊ VỀ MẶT HẬU CẦN/TỔ CHỨC LỚP HỌC
Cơ sở vật chất/tài liệu học tập
ă
ă
ă
ă
ă
Cụng tỏc tổ chức/điều phối
ă
ă
ă
ă
ă
Gúp ý: 	
VI. GểP í KHÁC
Khúa học cú đỏp ứng được kỳ vọng của anh/chị khụng?
ă Hoàn toàn khụng ă Một chỳt 	 ă Vừa phải ă Hầu hết 	 ă Tất cả 
Anh/chị thớch nhất phần nào?
Anh/chị nghĩ mỡnh cú thể ỏp dụng được kiến thức vừa học khụng? Áp dụng phần nào?
ă Hoàn toàn khụng ă Một chỳt 	 ă Vừa phải ă Hầu hết 	 ă Tất cả 
Anh/chị mong muốn những buổi tiếp theo được thảo luận/đào tạo về nội dung gỡ?
Biểu mẫu được sử dụng phự hợp với phần mềm MISA.AMIS.HRM

File đính kèm:

  • docMISA_Bieu_mau_Phieu_khao_sat_danh_gia_khoa_hoc.doc
Biểu Mẫu liên quan