Đăng ký đơn giá tiền lương

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 975 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đăng ký đơn giá tiền lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đăng ký đơn giá tiền lương:
Tên thủ tục: Đăng ký đơn giá tiền lương 
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Mục đích: 
Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp nhà nước
Tài liệu cần thiết: 
05 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
- Công văn đề nghị của doanh nghiệp
- Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của Sở, Ban, ngành, Tổng công ty, Quận, huyện đối với doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận
- Xác nhận đã thực hiện đóng BHXH, BHYT thời điểm đề nghị thẩm định đơn giá tiền lương
- Biểu mẫu tương ứng với từng phương pháp (biểu số 01/TL-2005, 02/TL-2005, 03/TL-2005, 04/TL-2005, 05/TL-2005, 06/TL-BC-2005 ban hành kèm theo Công văn số 636/LĐTBXH-LĐ ngày 23/2/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM về tổ chức thực hiện định mức lao động, đơn giá tiền lương năm 2005 đối với công ty Nhà nước của TPHCM)Quy trình giải quyết:
Lệ phí:
Thời gian: 15 ngày
Căn cứ pháp lý:
hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ
Công văn số 636/LĐTBXH-LĐ ngày 23/2/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM về tổ chức thực hiện định mức lao động, đơn giá tiền lương năm 2005 đối với công ty Nhà nước của TPHCM
Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

File đính kèm:

  • docdangkydongiatienluong.doc
Biểu Mẫu liên quan