Biểu mẫu Giấy đề nghị thực tập - Mã NS – 04 – BM01

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Giấy đề nghị thực tập - Mã NS – 04 – BM01, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẤY ĐỀ NGHỊ THỰC TẬP
Kính gửi : ..	 
Họ và tên: 	Năm sinh:	
Giới tính:..............................................................Dân tộc:............................................................
CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp........................cấp ngày...................................
Thường trú tại:..............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................................................
Sinh viên khoa:...................................................Trường:............................................................
Đề nghị cho tôi được thực tập tại bộ phận:...................................................................................
Thời gian: ......................................................................................................................................
Nội dung thực tập:
Ý kiến của Trưởng bộ phận :	
Ý kiến của Phòng NS:	
Người đề nghị
Trưởng bộ phận
Phòng NS

File đính kèm:

  • docbieu_mau_giay_de_nghi_thuc_tap_ma_ns_04_bm01.doc