Biểu mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIÊN BẢN HỌP 
XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT
Tên Bộ phận: 
Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:
Thời gian họp:.giờ...ngàytháng.năm
Chủ trì cuộc họp: 
Thành phần tham dự:
Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:.
Nội dung cuộc họp bao gồm:
1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm tắt nội dung sự việc xảy ra.
2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.
3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:
Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.:
Ngày tháng năm
Chủ trì cuộc họp	 Thư ký ghi biên bản

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bien_ban_hop_xem_xet_xu_ly_ky_luat.doc