Báo cáo thực hiện chương trình khuyến mại

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo thực hiện chương trình khuyến mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(TÊN DOANH NGHIỆP)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .
, ngày  tháng . năm 20
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
NĂM......
Kính gửi: 
Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................
Điện thoại: ..Fax:.. Email: ..........................................
Mã số thuế: ..........................................................................................................................
Người liên hệ:.. Điện thoại: ......................................................
(Trường hợp thông báo thực hiện khuyến mại) Căn cứ công văn số ..ngày ... tháng ... năm ... của ... (tên thương nhân) đã thông báo thực hiện chương trình khuyến mại . (tên chương trình, thời gian, địa bàn, khuyến mại);
(Trường hợp đăng ký thực hiện khuyến mại) Căn cứ công văn số  ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại . (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);
Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, ..(tên doanh nghiệp) báo cáo chi tiết về kết quả chương trình khuyến mại . (tên chương trình) như sau:
Cơ cấu giải thưởng đã công bố
Nội dung giải thưởng
Trị giá giải thưởng đã công bố (VNĐ)
Số lượng giải thưởng đã công bố
Số lượng giải thưởng không có người trúng thưởng
Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (VNĐ)
Giải...
..
Tổng cộng
1. Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố: .............................................................
2. Tổng giá trị giải thưởng đã trao: .....................................................................................
3. Tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (giải thưởng tồn đọng): ............
(Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi)
4. (Tên doanh nghiệp) gửi kèm theo:
(Trường hợp khuyến mại mang tính may rủi)
- Biên bản tổ chức xác định kết quả trúng thưởng.
- Biên bản thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa khuyến mại (Trong trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành kèm theo hàng hóa; Gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tương tự).
5. Đề xuất, kiến nghị của thương nhân: ..............................................................................
6. (Tên thương nhân)  cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên./.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbao_cao_thuc_hien_chuong_trinh_khuyen_mai.doc
Biểu Mẫu liên quan