Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị: .................
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ
Tháng.....năm....
TT
Họ tên
Chức vụ
Bộ phận
Tiêu chí văn hoá
Tiêu chí thành tích
Điểm thưởng
Xếp loại
V1
V2
V3
Điểm ưu tiên
Điểm trung bình
T1
T2
T3
Điểm ưu tiên
Điểm trung bình
Sáng kiến cải tiến
CB luân chuyển
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
............, ngày...tháng...năm...
GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ
NGƯỜI TỔNG HỢP

File đính kèm:

  • docxbang_tong_hop_ket_qua_danh_gia_nhan_su.docx
Biểu Mẫu liên quan