Bảng mô tả công việc vị trí kiểm toán viên

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng mô tả công việc vị trí kiểm toán viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ KIỂM TOÁN VIÊN
Mô tả công việc: 
Thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; trong quá trình này, chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán)
Triển khai các phần việc theo phân công của Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán), như:
Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan;
Lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng/Trưởng đoàn xem xét và phê duyệt;
Rà soát, đánh giá về môi trường kiểm soát và hạn chế rủi ro;
Chủ động triển khai các nhiệm vụ kiểm toán, cùng các thử nghiệm theo chương trình và cơ cấu kiểm toán đã được thông qua;
Ghi chép các phát hiện kiểm toán trên tài liệu kiểm toán dựa trên các chuẩn mực nội bộ;
Tham gia soạn thảo Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán; và tham gia thảo luận với các đơn vị chịu kiểm toán; và tham gia thảo luận với các đơn vị chịu kiểm toán;
Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán;
Tham gia các cuộc kiểm toán đặc biệt;
Thường xuyên theo dõi các hoạt động trong ngân hàng và báo cáo về những diễn biến bất thường, đặc biệt là khi phát hiện các vấn đề yếu kém, sai phạm trong hệ thống kiểm soát;
Hiểu biết những diễn biến của ngân hàng liên quan đến rủi ro và tư vấn hoàn thiện về tổ chức, quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng;
Xây dựng và duy trì quan hệ với các đồng nghiệp và các đơn vị trong ngân hàng;
Chị sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán)
Điều kiện dự tuyển: 
Có trình độ đại học trở lên và thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán; trong đó đáp ứng tối thiểu 2 trong 3 tiêu chí sau đây: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực: Tài chính-ngân hàng, Kế toán-kiểm toán (độc lập); Kiểm toán nội bộ;
Có Chứng chỉ kiểm toán (CPA, ACCA) hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ (CIA);
Kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán cho ngân hàng quốc tế hoặc kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán có uy tín;
Am hiểu về hệ thống ngân hàng lõi; các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;
Sử dụng tiếng Anh thành thạo
Có hiểu biết tốt về Phòng Kiểm toán nội bộ và về hoạt động của ngân hàng:
Có kiến thức tốt về các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;
Có kiến thức tốt về các phần mềm, công cụ, phương pháp và các quy định kiểm toán nội bộ;
Có kiến thức tốt về các yêu cầu pháp lý.
Có kiến thức tốt về tổ chức và đánh giá:
Có khả năng làm việc nhóm;
Có khả năng đo lường, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các hoạt động khắc phục theo kiến nghị kiểm toán.
Thể hiện các kỹ năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ tốt:
Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đơn vị được kiểm toán;
Có khả năng thuyết phục và thông báo các khuyến nghị nhằm cải thiện hoạt động kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động.

File đính kèm:

  • docxbang_mo_ta_cong_viec_vi_tri_kiem_toan_vien.docx
Biểu Mẫu liên quan