Bảng mô tả công việc nhân viên theo dõi thử nghiệm

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng mô tả công việc nhân viên theo dõi thử nghiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THEO DÕI THỬ NGHIỆM
Bộ phận
Phòng Kinh tế kế hoạch
Chức danh
Nhân viên theo dõi thử nghiệm
Mã công việc
KTKH-TN
Cán bộ quản lý trực tiếp
Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch
Nhiệm vụ, quyền hạn:
Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ, các văn bản cần thiết để làm cơ sở cho quá trình kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng. 
Lập biên bản các đơn vị vi phạm các quy định của phòng KH được chấp thuận ban hành.
Lập biên bản xử lý, hoặc khen thưởng các đơn vị theo quy định qua việc kiểm tra giám sát.
Theo dõi lập quyết định sản xuất đơn hàng thử nghiệm.
Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo .
Tổng hợp các quyết định .
Theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng đã được duyệt . 
Báo cáo tình hình tồn kho quá hạn lưu kho hàng thành phẩm.
Lập biên bản kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.
Thống kê và báo cáo năng suất, hiệu suất thiết bị.
Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các quyết định SX hàng thử nghiêm. 
Báo cáo tình hình thực hiện định mức thời gian hàng thử nghiêm.
Báo cáo tình hình định mức tồn kho hàng thử nghiêm.
Xây dựng chương trình công tác quí cho lĩnh vực hàng thử nghiêm.
Yêu cầu:
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán. 
Kiến thức: Kế toán – tin học văn phòng.
Tố chất: Trung thực, hòa đồng, không ngại khó.

File đính kèm:

  • docbang_mo_ta_cong_viec_nhan_vien_theo_doi_thu_nghiem.doc
Biểu Mẫu liên quan